ການ​ຮ່ວມມື​ກັບ​ປະກັນໄພ​ເງິນຝາກ​ອິນໂດ​ເນເຊຍ

ໃນປີ 2016, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານໄປຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນໄພເງິນຝາກຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ 1 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 2 ຄົນ ແລະ ໄດ້ເຊີນປະກັນໄພເງິນຝາກອິນໂດ ເນເຊຍ ມາຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຢູ່ ສປປ ລາວ 1 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 100 ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ການ​ຮ່ວມມື​ກັບ​ປະກັນໄພ​ເງິນຝາກ​ເກົາຫຼີໃຕ້

ໃນຕົ້ນປີ 2014, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ເຊີນປະກັນໄພເງິນຝາກເກົາຫຼີໃຕ້ ມາຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຢູ່ ສປປ ລາວ 1 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 81 ຄົນ ແລະ ສົ່ງພະນັກງານໄປຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນໄພເງິນຝາກຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ 1 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 3 ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ການ​ຮ່ວມມື​ກັບ​ສະຖາບັນ​ຄຸ້ມຄອງ​ເງິນ​ຝາກ​ໄທ

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງເງິນຝາກໄທ ໂດຍເຊີນນັກວິທະຍາກອນມາເຜີຍແຜ່ວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2013, ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ແລະ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງເງິນຝາກໄທ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ. ຕໍ່ມາໃນປີ 2016 ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ